Privacy

Doeleinden van de gegevensverzameling

Wij stellen alles in het werk om te garanderen dat de informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk blijft en enkel wordt gebruikt voor de doeleinden die in onze privacyverklaring worden beschreven. Als u vindt dat wij de bepalingen van deze verklaring of de bepalingen inzake gegevensbescherming niet naleven, kan u contact met ons contact opnemen:

Fitbox VZW
Veldstraat 245
2930 Brasschat

Gsm: 0498 49 53 99
of via e-mail naar 

Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!


Wat met de privacyverklaring?

Wanneer u lid word van onze club gaat u akkoord met onze privacyverklaring, en geeft u ons toestemming om uw persoonlijke gegevens te bewaren en verwerken. Uw persoonlijke gegevens worden enkel opgeslagen in een database op de website.

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het uitoefenen van de sport , de administratie en voor de verplichte verzekering.


Wie verwerkt uw gegevens?

Fitbox vzw en de verzekering verwerken uw gegevens.  Uw gegevens worden bewaard in een database op de website, gehost door Combell nv.

 

Welke persoonlijke gegevens worden door ons verwerkt?

Om lid te worden van onze club hebben wij volgende persoonsgegevens nodig:

  • Naam en voornaam
  • Adresgegevens
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer


Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens?

Door akkoord te gaan, worden uw gegevens gedeeld met de verzekeraar.  Ook worden er foto’s en video’s gebruikt op Social media voor publiciteitsdoeleinden.  Indien u dit niet wenst, kan u dit altijd melden: .

 

Recht om de gegevens in de database te raadplegen, te bewerken en te schrappen.

U hebt het recht om uw gegevens te raadplegen en aan te passen.  Indien u wenst, kan u uw persoonlijke gegevens laten verwijderen. U kan u ons schriftelijk of per email op de hoogte stellen. Fitbox vzw heeft het recht haar diensten te allen tijde in te trekken of uw gegevens geheel of gedeeltelijk te verwijderen zonder u daarvan op de hoogte te brengen.

 

Rechten op informatie en overige rechten krachtens de Privacywet.

Op grond van de Privacywet heeft u recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen gegevens en evt. het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens.

 

Gegevensbeveiliging

Wij gebruiken een verscheidenheid aan methodes, zoals encryptie (SSL), firewalls, software die indringers opspoort en handmatige veiligheidsprocedures, om de juistheid en de veiligheid van je persoonlijke informatie te beschermen en onbevoegde toegang of onbedoeld gebruik door derden te voorkomen. De SSL encryptie is geactiveerd als het sleutelsymbool onderaan je browser zichtbaar is en als het adres begint met “httpS://…”. Dit betekent dat de gegevensoverdracht door SSL (Secure Locket Layer) met een encryptie van 128 bits wordt beschermd, waardoor het voor derden onmogelijk is om je gegevens illegaal te benaderen. Als de encryptie niet is geactiveerd moet u u afvragen of uw vertrouwelijke informatie wel via het Internet wil verzenden.

 

Links

Onze website bevat links naar andere websites. Denk er aan dat we niet aansprakelijk zijn voor de privacypraktijken van die andere websites. Gelieve dit in het achterhoofd te houden wanneer je de website van Fitbox vzw verlaat en de privacyverklaringen te lezen op elke website waarop persoonlijk identificeerbare informatie wordt ingezameld. Deze Privacyverklaring is slechts van toepassing op de informatie die op onze website wordt ingezameld.


Sociale media

Om onze Internet-aanwezigheid voor gebruikers nog aantrekkelijker te maken, werken wij samen met verschillende sociale media. 

Facebook plug-ins

Wij werken samen met het sociale netwerk Facebook met zetel in 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Door middel van zogenaamde plug-ins integreren wij Facebook in onze website, hetzij als Facebook Connect of als Facebook Share.
Zodra u op een plug-in klikt, maakt uw browser een verbinding met de server van Facebook en een beschrijving van de plug-in wordt weergegeven, bijvoorbeeld “Vrienden”. Hierbij wordt uw IP-adres en andere apparaatgebonden informatie aan Facebook doorgegeven. Eventueel wordt ook een cookie op uw computer opgeslagen, maar deze wordt verwijderd bij het sluiten van uw browser. In uw browser-instellingen kunt u opgeven of u cookies al dan niet wilt toelaten.

Wat dit betekent:

Wanneer u op een website met geïntegreerde plug-in belandt en deze wordt geüpload, dan verneemt Facebook uw IP-adres en dat de Fitbox vzw-pagina door dit IP-adres werd bezocht. Wanneer u bij Facebook bent ingelogd, dan associeert Facebook uw Facebook-account met uw bezoek op de Fitbox vzw website. Daarmee kunt u ook uw vrienden in de plug-in laten weergeven. 
Wanneer u niet wenst dat Facebook de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks aan uw Facebook-profiel koppelt, dient u voorafgaand aan uw bezoek aan onze website bij Facebook uit te loggen.

In de privacyverklaring van Facebook onder http://facebook.com/about/privacy/ vindt u alle nodige informatie over het doel en de omvang van de dataregistratie, over de verwerking en het gebruik van uw gegevens door Facebook en over uw rechten en opties in verband met de privacy-instellingen bij Facebook.

Facebook – Share:
Via de knop Facebook – Share kunt u Fitbox vzw aan vrienden aanbevelen. Uw vrienden herkennen dat u een bepaalde pagina van Fitbox vzw hebt bezocht en hebt aanbevolen (lijst).

 

Aansprakelijkheid

Fitbox vzw kan niet garanderen dat de informatie ten alle tijden foutloos of correct is. Fitbox vzw sluit alle verantwoordelijkheid uit voor alle directe of indirecte schade, van welke aard dan ook die voortvloeit uit of enig verband heeft met het gebruik van onze website..